Elta

Elta litt sør for Strandmo. Foto Egil Enemo

Elta har sitt utspring oppunder Eltdalsfjella og renner ut i Trysilelva litt sørafor Jordet. Den er en av Trysilelvas beste tilløpselver både når det gjelder vannkvalitet og fisketetthet. Merkings-forsøk viser at elva benyttes for gyting av ørreten i Trysilelva, og i perioder med god vannføring går fisk på 1-2 kg opp i elva. Den er på enkelte strekninger påvirket av den tidligere tømmerfløtinga, men det er i seinere tid gjennomført biotoptiltak over en strekning på rundt 1,5 km ved Mårstokkvelta og Blekuenget (fra Driftsplan for fisk og fiske i Femund-Trysilvassdraget 2004-2012).  

 

Navnet Elta (Eltåa)

I følge professor O. Rygh er dette elvenavnet "et af de mange, som i Norge have været dannede af Fuglenavnet elptr (alpt), Svane".

 

  • Svaner er det fortsatt mange av i Trysil, og det ble telt over 130 på en gang i Trysilelva i november 2013.

  • Elta kan bli ganske stor ved flom. Dette bildet er tatt 11. juni 2011.