Les den dramatiske historien om Christian Gulbrandsen Harabakken, den siste som endte på skafottet i Ringsaker.

Egil Enemo: Harabakkgutten

Boka om Harabakkgutten fra Ringsaker kan kjøpes hos Ringsaker historielag i Moelv eller bestilles i min nettbutikk

Christian Gulbrandsen vokste opp på den vesle sjøleierplassen Harabakken, og her endte han også livet sitt i 1857, bare 24 år gammel. Han ble den siste som den offentlige skarpretteren i Norge henrettet i Ringsaker.

     I denne boka følger vi sporene etter Christian fra tidligste barndom, gjennom alle forhør, rettssaker, fengselsopphold og fram til han måtte knele på skafottet.

     Christian hadde ingen forsvarer, bare anklagere. Mer enn femti personer, de fleste fra hans eget nærmiljø, mor, bror og naboer, måtte fram som vitner, og fra tilhørerbenken fulgte hele Ringsakbygda med.

     For å gi et bilde av det samfunnet som Christian vokste opp i, er det lagt inn en del generelle tidsbeskrivelser, samtidige historiske hendelser og enkelte sagn.

Utgiver er Ringsaker historielag.