Jordet og Nordre Trysil

Villa Wessel i Jordet. Heter egentlig Nyjordet (i dagligtale tidligere kalt Halvorsenog), og ble skilt ut fra Syvers i 1898 til sersjant Halvor Halvorsen, som drev landhandleri her. Foto Egil Enemo

Villa Wessel i Jordet. Heter egentlig Nyjordet (i dagligtale tidligere kalt Halvorsenog), og ble skilt ut fra Syvers i 1898 til sersjant Halvor Halvorsen, som drev landhandleri her. Foto Egil Enemo

På disse sidene vil du finne lokalt stoff og bilder fra Jordet og Nordre Trysil, dvs fra området "norda Mørs" og "synna Hakkespetthaugen".

Jordet

Jordet ligger langs riksveg 26, ca 15 km fra Innbygda, kommunesenteret i Trysil, og er senter for nordre Trysil som i tillegg til Jordet består av Eltedalen, Engerneset, Slettås og Flendalen. Flendalen er i seinere tid mer orientert mot Innbygda.

I grenda er det bl.a. dagligvarebutikk, bensinstasjon, samfunnshus med idrettsplass, kirke, barnehager og en grunnskole for 1. til 7. trinn. Skolen ble i perioden 2005/2006 pusset opp og bygget på for om lag kr 26 millioner, inkludert oppføring av gymsal. Det bor over 900 personer i Jordet skolekrets.

Navnet Jordet

Navneeksperten O. Rygh forteller at Jordet kommer av gerdi som betyr inngjerdet jordstykke. ”Søndenfjelds har Ordet, til dels allerede før Middelalderens Utgang, faaet Vokalen o i stedet for e (giordi), og skrives nu alm. Jorde, Jordet”, skriver han. Gerdi er igjen utledet av gardr, som opprinnelig betyr gjerde, inngjerdet jordstykke og gard, dvs ”den inngjerdede eller af Huse indesluttede Gaardsplads”.

Toregrova i Jordet - om huldra

Se en videosnutt om Toregrova i Jordet

Kalkbruket i Jordet. Foto Ida Ma Holden Enemo 27.06.2016

Kalkbruket i Jordet. Foto Ida Ma Holden Enemo 27.06.2016

Nå er det ryddet rundt den gamle kalkovnen i Kalkbruket rett sør for Jordet. Ovnen er ganske utrast og ødelagt, men sporene er nå tydelige. Det var svensken Carl Moberg fra Rørbeksnes, som startet opp i Jordet, trolig i 1885, og han holdt på til rundt 1893. Bruket ble likevel holdt i drift fram til i slutten av 1890-åra.

Bildet tatt fra Kongsbakken. I forgrunnen uthus på Amunds (revet 1918), Syvers (Audens) og Halvorsen fra 1898 (Nyjordet) og brua fra 1912. Legg merke til at Eltåa gar i sitt gamle far, langt bortover mot Nordvålen og Vålen. Foto Normann ca 1915

Bildet tatt fra Kongsbakken. I forgrunnen uthus på Amunds (revet 1918), Syvers (Audens) og Halvorsen fra 1898 (Nyjordet) og brua fra 1912. Legg merke til at Eltåa gar i sitt gamle far, langt bortover mot Nordvålen og Vålen. Foto Normann ca 1915

Fra Jordet sentrum

Jordet barnehage

Jordet skole

Det er ikke lagt inn noen video

Nyeste kommentarer

20.05 | 10:23

Ja blodheggen vokser her, den ene vi har er blitt ganske stor og vokser veldig fort. Vi har kjøpt våre i Heradsbygda, husker ikke helt hva vi betalte for den , men kanskje noe over 700 kroner...

20.05 | 07:14

Får dere blodhegg til å vokse hos dere.?
Jeg får ikke tak i den noe sted.
Kanskje i Heradsbygda neste år.
Kjøpte dere den der, og hvor mye måtte dere gi for den?

11.05 | 11:42

Ja det er det.

11.05 | 09:06

Er det i Heradsbygda?

Del denne siden