Elta

Elta litt sør for Strandmo. Foto Egil Enemo

Elta litt sør for Strandmo. Foto Egil Enemo

Elta har sitt utspring oppunder Eltdalsfjella og renner ut i Trysilelva litt sørafor Jordet. Den er en av Trysilelvas beste tilløpselver både når det gjelder vannkvalitet og fisketetthet. Merkings-forsøk viser at elva benyttes for gyting av ørreten i Trysilelva, og i perioder med god vannføring går fisk på 1-2 kg opp i elva. Den er på enkelte strekninger påvirket av den tidligere tømmerfløtinga, men det er i seinere tid gjennomført biotoptiltak over en strekning på rundt 1,5 km ved Mårstokkvelta og Blekuenget (fra Driftsplan for fisk og fiske i Femund-Trysilvassdraget 2004-2012).  

Navnet Elta (Eltåa)

I følge professor O. Rygh er dette elvenavnet "et af de mange, som i Norge have været dannede af Fuglenavnet elptr (alpt), Svane".

 

Svaner er det fortsatt mange av i Trysil, og det ble telt over 130 på en gang i Trysilelva i november 2013.

Elta kan bli ganske stor ved flom. Dette bildet er tatt 11. juni 2011.

Nyeste kommentarer

20.05 | 10:23

Ja blodheggen vokser her, den ene vi har er blitt ganske stor og vokser veldig fort. Vi har kjøpt våre i Heradsbygda, husker ikke helt hva vi betalte for den , men kanskje noe over 700 kroner...

20.05 | 07:14

Får dere blodhegg til å vokse hos dere.?
Jeg får ikke tak i den noe sted.
Kanskje i Heradsbygda neste år.
Kjøpte dere den der, og hvor mye måtte dere gi for den?

11.05 | 11:42

Ja det er det.

11.05 | 09:06

Er det i Heradsbygda?

Del denne siden